Tuesday, 29 November 2011

KEMAHIRAN BERTUTUR

Berinteraksi dengan mesra dan menyatakan permintaan dengan sopan
Contoh : " Boleh saya bermain dengan awak?"
Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila - murid menyatakan arahan kepada rakan secara bertatasusila: " Sila duduk " "Tolong diam" "Sila beratur"
Bersoal jawab dengan rangsangan yang diberi dengan menyoal menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru- menyoal rakan mengenai anggota badan manusia dengan sebutan yang betul.
Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai- bercerita tentang peranan ahli keluarga semasa di rumah.
Contoh
  • Ibu memasak/mencuci
  • Bapa mencuci kereta
Bersoal jawab secara bersopan
Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.
Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahan yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.
Contoh: Berlakon situasi ahli keluarga di rumahpada hujung minggu-Ayah membaca surat khabar.

No comments:

Post a Comment