Tuesday, 29 November 2011

MEMBACA SUKU KATA TERBUKA

Membunyikan satu persatu suku kata dan mencantum untuk menjadi perkataan dan ayat untuk di baca.
Menjadikan pengajaran lebih menyeronokkan dan lebih menarik minat murid untuk mempelajari pengajaran yang di sampaikan oleh guru.
Murid berasa yakin dan mudah memahami kerana menggunakan animasi yang bersesuaian dengan tahap penaakulan mereka.

No comments:

Post a Comment