Tuesday, 29 November 2011

TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA ( KEMAHIRAN MEMBACA)

Kemahiran Membaca

Mengenal bentuk huruf A-Z
Menyebut huruf secara rawak ( contoh: B,G,H,I,K dan ...)
Mengenal huruf dan membunyikan huruf A hingga Z dengan sebutan yang betul.
Menyebut dan mengeja huruf satu persatu sehingga Z.
Membuat penilaian dengan mengadakan kuiz berkaitan huruf yang diajar.


 

No comments:

Post a Comment